homegrass-slide2.jpg

GOE BIO GRANULAT

GOE Production AS er produsenten bak produktet GOE BIO granulat, et egenskapsinnfyll med FIFA Quality PRO- egenskaper for kunstgress baner til fotball. Produktet er nylig utviklet og banetestes for øyeblikket i Krisitiansand. GOE BIOgranulat kan erstatte SBR på kunstgressbaner. 

 

Produktet vil være kommersielt tilgjengelig i 2023 med en produksjonskapasitet på opptil 50 baner. Produktet testes i samarbeid med Kristiansand Kommune og Norges Fotballforbund-NFF. Banetester utføres ved Sukkevann Idrettspark. Banetestene forvaltes av Randesund IL og evalueres og testes gjennom tester som utføres og analyseres av SportsLab for FIFA Quality/FIFA Quality PRO – sertifisering. Sportslab er et FIFA akkreditert laboratorium.

GOE-Produksjon AS skal produsere produktet på lisens fra GOE-IP.

 

Gjennom vinteren vil banetestene dokumentere produktets fotballtekniske egenskaper. Videre vil produktet optimaliseres og justeres gjennom resultater fra banetestene, slik at et ferdig produkt er tilgjengelig i 2023. 

 

GOE-Production AS tilbyr 2 produkter:

  1. Innfyll for Breddefotball  -FIFA Quality (Mulig PRO-sertifisering)

  2. Usertifisert innfyll for reparasjon av spesielt dårlige baner

  3. Innfyll for Toppfotball – FIFA Quality PRO – planlegges tilgjengelig i løpet av 2022/23

Skjermbilde 2021-09-29 kl. 18.05.04.png

 

Når det foreligger bestillinger/ordrereserve på 15- 30 baner så bygges det en produksjonslinje som kan produsere egenskapsinnfyllet GOE BIO granulat.

For interesserte, så er det mulig å få prøvespille på testfeltet ved Sukkevann i Kristiansand. Da tar dere kontakt med Randesund IL v/Daglig Leder Øystein Konradsen.  I månedene som kommer skal denne banen belastes med full kapasitet og vi vil fortløpende få tilbakemeldinger fra trenere, unge spillere, seniorspillere gjennom et datainnsamlingssystem som vurderer hele kunstgressystemet inkl innfyllet basert på empirisk statistisk grunnlag. Dette er et spillervurderingsssystem som er utviklet av NFF og Sportslab sammen med det Svenske fotballforbundet. Dataene samles inn gjennom et App-system. I tillegg så vil  fysiske standardiserte målinger utføres av FIFA-akkrediterte Sportslab over en tidsperiode, for å dokumentere kvalitet og sertifisere produktet på et objektivt og uavhengig grunnlag. 

 

Metoden som er beskrevet skal systematisk dokumentere produktet og klargjøre det for bruk fom. 2023.

 

Produktet lages med utgangspunkt i en spesiell type bjørk som vokser i Norge. Produksjonen skjer på Hjelmeland i Rogaland. Produktet er et rent naturprodukt og har passert alle krav til innhold av miljøgifter etc.

 

Data om produktet fås ved formell forespørsel om kjøp av produktet.