FoU PROSJEKT 2022

Goe-Production innleder et FoU-prosjekt hvor det skal installeres 15 kunstgressbaner på forskjellige geografiske plasseringer i Norge for å teste bioinnfyllet under ulike klimatiske forhold. Hver kunstgressbane vil bestå av ulike systemer som skal testes, og kvalifiseres i henhold til FIFA-krav. FoU-prosjektet er planlagt å starte opp i januar 2022, og vil ha en varighet på cirka 1 år. Prosjektet skal bidra til å utvikle og optimalisere et vintersystem, uten undervarme, med målsetning om å oppnå formell FIFA-sertifisering. Anerkjente eksterne FoU-institusjoner skal optimalisere og definere livssyklusanalyser av granulatet for å dokumentere innfyllets miljøeffekter og karbonavtrykk. Det skal også utvikles optimale vedlikeholdsmetoder for å sikre optimal levetid og brukervennlighet av granulatet. Prosjektet vil bidra til økt kunnskapsformidling om bruk av biologisk innfyll på kunstgressbaner, samt bidra til utvikling av mer miljøvennlige kunstgressbaner i sin helhet. Under prosjektet skal Goe-Production parallelt utvikle og dokumentere en produksjonslinje med egnet kapasitet og prisnivå som kreves for å supplere det norske markedet.

 

Prosjektet bygger videre på erfaringer fra første banetest av det biologiske granulatet i Kristiansand. Norges Fotballforbund (NFF) er involvert som faglig støtte i prosjektet. 

STATUS FOR PROSJEKTET -  KRISTIANSAND

Den første banen med GOE BIO granulat ble installert ved Sukkevann Idrettspark (Bane A) i Kristiansand, august 2021. Kort oppsummert vurderes banen som et alternativ til gummigranulat-banen på samme felt (bane C). Vi har gjennomført de første vinterevalueringene under skiftende temperaturer mellom 5 og  -10 °C. Vekslende nedbør i form av regn og snø har ført til blant annet underkjølt og frossen grunn i banene. Vinterevalueringene har så langt vist lovende resultater. Både Bane A og Bane C har frosset i bunnen under disse klimatiske forholdene, men begge har hatt et luftig innfyll i gresset, og har vært spillbare med skiftende spillkvalitet. Det biologiske innfyllet har ikke fryst i seg selv, men frost i bunnen skyldes fryst sand. Dette gjelder for begge banene. Det konkluderes med at biogranulat banen kan optimaliseres ytterligere for vinterbruk.

 

Bane A i Kristiansand er testet og bestått i henhold til FIFA Quality Pro krav – toppfotball. Banen er testet av Sports Labs Ltd, et FIFA-akkreditert laboratorium. Bane B, ved Sukkevann Idrettspark installeres i løpet av jan/feb 2022, gitt at værforhold tillater det. Det skal installeres en optimalisert vinter versjon av GOE BIO granulat.

 

      PLAN
 

 1. Det skal installeres en 11er bane og en 9er bane (med undervarme) i løpet av første kvartal 2022. I januar og februar 2022 installeres og testes forbedret produksjonslinje som skal levere til ovennevnte to baner. Denne skal ytterligere videreutvikles. 

 2. Videre, skal det installeres ytterligere 13 baner spredt rundt i Norge som skal benyttes i klimastudier gjennom vinteren 2022/2023. Ved fullførte klimastudier, er siste versjon av produktet tilgjengelig for markedet.   

PROSJEKTETS HOVEDMÅL

 • Teste innfyllet under ulike klimatiske forhold gjennom alle årstider i Norge. Dette skal gjennomføres ved installering av 15 baner, i forskjellige deler av Norge.
   

 • Optimalisering av et vintersystem – Målsetning: FIFA-Quality Pro, uten undervarme.

PROSJEKTETS DELMÅL

 • 15 forskjellige systemer skal kvalifiseres i henhold til FIFA-krav.
   

 • Vedlikeholdsmetoder skal defineres og optimaliseres.
   

 • Livssyklus analyser (LCA) skal optimaliseres og defineres. Disse skal utføres av eksterne FoU institusjoner.
   

 • Bidra til økt kunnskapsformidling om bruk av biologisk innfyll på kunstgressbaner.
   

 • Utvikle og dokumentere en produksjonslinje med realistisk kapasitet for å supplere det norske markedet.