forest-2165356_1920.jpg

INVESTOR
RELASJONER

Veldig mange har vist interesse for utvikling av GOE BIO Granulat og for etablering av GOE Production. Vi har fått mange interessenter, spørsmål og forslag om investering i selskapet og GOE BIO Granulat teknologien.

 

GOE Production ønsker nå å sette av 20% av bedriftens aksjeandel og fremtidig overskudd til et generelt aksjesalg.
Vi tilbyr nå de første 5000 aksjer åpent for salg til en pålydende kost av 1000kr per aksje. Dette utgjør et totalt aksjesalg på NOK 5M – og representerer i første omgang 5% av selskapets estimerte verdi.

 

Med en årlig fortjeneste fra vedlikehold av eksisterende og bygging av nye kunstgressbaner på totalt NOK 20M – slik som vi forsiktig har estimert over – så vil hver aksje kunne motta en årlig utbetaling på 200kr (20% avkastning).

 

Aksjer i GOE Production er unoterte ordinære A-aksjer i henhold til «Lov om aksjeselskaper». Varigheten av dette tilbudet er til 31.12.2021. Resterende aksjesalg vil skje i 2022, og da til endret kostnad og betingelser.

Markedet er enkelt å forstå. Det er 42 000 kunstgressbaner i Europa hvorav 10% rehabiliteres hvert år – 4 200 baner. GOE – production sitt markedsmål er å betjene 10% av dette markedet i 2023/2024. 


Er du interessert i å investere i dette prosjektet som småaksjonær så kan du lese mer om markedet under, forventet forjeneste og målsetninger for GOE-Production AS. Er du interessert i å kjøpe aksjer så registrer du deg ved hjelp av skjemaet under, så tar vi kontakt. Dine investeringer vil brukes å bygge opp en norsk produksjon av innfyllet og etablere en nasjonal og internasjonal (Europeisk) salgsorganisasjon.​

Les mer

OMTALT I MEDIA AV

nrk sort.png
stavangeraftenblad_2000px.png
strandbuen sort.png
Fædrelandsvennen-blå copy.png

Tusen takk!

 

VIL DU VÆRE MED Å FJERNE GUMMIGRANULAT FRA KUNSTGRESSBANER I DITT LOKALMILJØ?

 

Utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner er et stort miljøproblem i Norge og resten av verden. På hver eneste kunstgressbane ligger det flere titalls tonn med oppmalt gummi fra kasserte bildekk. En stor andel av dette gummigranulatet forsvinner hvert år ut i naturen, videre til vassdrag og ender opp i verdenshavene. Klima- og miljødepartementet har vurdert at mikroplast fra gummigranulat utgjør omlag 30% av det landbaserte utslippet av plast i Norge. Mye gummigranulat finner også veien hjem til private hjem og særlig til vaskemaskinen.

 

(Ref. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/noregs-plaststrategi/id2867004/ )

 

GOE Production er en liten nystartet bedrift i et forskermiljø fra Stavanger. Målsetningen til bedriften er å utvikle, produsere og tilby et alternativt og miljøvennlige innfyll til bruk på kunstgressbaner.

 

 

UTVIKLING av GOE BIO GRANULAT

 

GOE Production er underveis i et utviklingsløp for miljøvennlig innfyll til kunstgressbaner. Dette arbeidet har pågått i snart fem år, og vi har lagt ned mye innsats i dette arbeidet. Mange alternativer har blitt vurdert, og de foreløpige resultatene har vist at GOE BIO Granulat er et godt og miljøvennlig innfyll til dagens kunstgressbaner.

 

Til produksjon av GOE BIO Granulat brukes tømmer av bjørk. Kjerneveden blir maskinert til partikler av liten størrelse. Disse blir videre behandlet, prosessert og preservert før de blir lagt i et 15mm lag på kunstgressbaner. Det brukes ingen kunstige tilsetninger i produksjonen av GOE BIO Granulat. Til en full størrelse fotballbane går det med i underkant av 100 trær – for tiden fra lokal skog i Ryfylket (Rogaland). GOE Produksjon vil ta initiativ til gjenplanting av tilsvarende mengde skog for å opprettholde tilgang på godt råstoff.

 

GOE BIO Granulat har blitt testet i henhold til FIFA prosedyrer hos SportsLab utenfor Edinburgh i Scotland. Denne testingen har vist at GOE BIO Granulat tilfredsstiller krav som stilles av FIFA både for breddefotball og toppfotball.

 

GOE Production har etablert et pilotanlegg for produksjon av GOE BIO Granulat ved Hjelmeland i Ryfylke. Her bruker vi lokal skog og arbeidskraft til utvikling og produksjon av fremtidens innfyll til kunstgressbaner. På forsommeren av 2021 etablerte vi en test produksjon for granulat. Nå er vi i gang med å utvide produksjonen for kommersielle leveranser allerede i 2022 – og avtaler med flere kunder er signert.

 

 

GOE BIO GRANULAT på SUKKEVANN IDRETTSANLEGG i KRISTIANSAND KOMMUNE

 

I løpet av sommeren 2021 etablere vi et anlegg med fire testbaner (totalt 9000m2) ved Sukkevann Idrettsanlegg like utenfor Kristiansand. Dette gjorde vi sammen med Norges Fotballforbund (NFF), Kristiansand Kommune og Randesund Idrettslag. For tiden pågår det aktiv fotballspilling og testing av GOE BIO Granulat på dette anlegget. I løpet av 2021 / 22 vil vi utføre flere tester på banen for å kvalifisere innfyllet for de strengeste kravene innen kunstgressbaner – FIFA Quality / FIFA Quality Pro. https://www.fifa.com/technical/football-technology/standards

 

Tilbakemeldingene fra denne testingen har hittil vært meget positive, og spillerne forteller at banen er god å spille på. Innfyllet ble lagt på første testbane i september i 2021, og vi samarbeider tett med NFF og Randesund Idrettslag for å innhente og strukturere tilbakemeldinger fra spillere. Dette arbeidet pågår nå, og det vil gi oss verdifulle innspill i videreutvikling av GOE BIO Granulat som innfyll til kunstgressbaner.

 

 

MULIGHETER og UTFORDRINGER i et FREMTIDIG MARKED

 

Det finnes i dag noen eksisterende miljøvennlige innfyll til kunstgressbaner. Dette er f.eks. kork, olivenstein og skrotskog. Det finnes også en del alternative leverandører av miljøvennlig innfyll til kunstgressbaner. Alle disse leverandørene et lokalisert utenfor Norge, og de benytter arbeidskraft og råstoff fra andre steder i verden.

 

GOE BIO Granulat er et teknologisk utviklet innfyll hvor kompliserte fysiske og biokjemiske egenskaper i trevirket blir utviklet i produksjonen. Både teknologien og prosessen som skaper GOE BIO Granulat er søkt beskyttet under en omfattende patent. Denne er under behandling, og det forventes en godkjenning i løpet av første halvår i 2022.

 

Det er GOE Production sin forståelse at GOE BIO Granulat overgår alle andre innfyll når det gjelder både spiller opplevelser, vinter egenskaper, miljøavtrykk, tekniske egenskaper og holdbarhet

 

 

 

MULIGHETER for NYBYGGING av KUNSTGRESSBANER

 

Fra og med juli 2021 har det blitt ulovlig å bruke innfyll av plastmateriale og polymerer ved bygging av nye kunstgressbaner på samme måte som tidligere.

 

Hvis man fortsatt vil bruke plastholdig materiale, så må banen og området utrustes med anlegg for oppsamling og begrensning av utslipp via både drensvann og idrettsutøvere (f.eks. i sko og drakt).

 

Utbyggere av kunstgressbaner skal helst velge miljøvennlige alternativer til plast og polymerer.

 

GOE BIO Granulat er et slikt alternativ.

 

Vi forventer en årlig nybygging av i underkant av 840 kunstgressbaner i Europa. Dette er en 2% økning i forhold til dagens antall baner i Europa.

 

MÅLSETNING: PRODUSERE og LEVERE til 4% av

MARKEDET for NYBYGG av KUNSTGRESSBANER

 

GOE Production har en forsiktig målsetning om å levere en 4% markedsandel til markedet for nybygging av kunstgressbaner i Norge og Europa.

 

Dette gir GOE Production et potensiale for omsetning på NOK 13M – antall: 30 baner – med en mulig fortjeneste fra denne omsetningen på NOK 3M.

 

 

EKSISTERENDE MULIGHETER for GOE BIO Granulat

 

Det finnes i dag omlag 42.000 store og små kunstgressbaner i Europa. Kunstgressbaner har en normal levetid på 10år. For hvert år så skal en 1/10 av de eksisterende banene i Europa renoveres og innfyllet skal byttes ut – antall: 4200 baner. For hver bane skal om lag 100m3 innfyll erstattes – fortrinnsvis med et miljøvennlig alternativ.

 

GOE Production er en av veldig få tilbydere av et miljøvennlig alternativt innfyll til kunstgressbaner.

 

Vi bruker tømmer fra norsk skog til produksjon av GOE BIO Granulat, og vi har en målsetning om å produsere innfyll til baner. Dette innfyllet har en realistisk salgsverdi på 500.000 NOK per bane. Hvis kalkylene stemmer, så har selskapet en 25% fortjeneste med 100.000 NOK per bane.

 

MÅLSETNING: PRODUSERE og LEVERE til 4% av MARKEDET for RENOVERING av KUNSTGRESSBANER

 

GOE Production har en forsiktig målsetning om å levere en 4% markedsandel av kunstgressbaner som skal renoveres i Norge og Europa.

 

Dette gir GOE Production et potensiale for omsetning på NOK 70M – antall: 170 baner – med en mulig fortjeneste fra denne omsetningen på NOK 17 MNOK.