top of page
goe.jpg

NORFILL

GOE BIOGRANULAT
Skjermbilde 2021-09-29 kl. 17.12.24.png

GOE-Production AS er produsenten bak NORFILL, et miljøvennlig alternativ til gummigranulat på kunstgressbaner. Granulatet er utviklet i samarbeid med GOE-Ip, og er en spin-off fra oljeteknologi. Granulatet banetestes ved Sukkevann Idrettspark i Kristiansand kommune, hvor foreløpige tester har vist lovende resultater.

GOE skal sammen med Norges Fotballforbund, Oslo kommune, Kristiansand kommune, samt 8 andre baneeiere i gang med et omfattende FoU prosjekt for å videreutvikle og utteste NORFILL. Prosjektets hovedmål er å utvikle et miljøvennlig granulat med optimale fotballegenskaper for både bredde- og toppfotball.

Anker 1

Sukkevann idrettspark, Kristiansand

bottom of page