top of page
goe.jpg

NorFill®

GOE BIOGRANULAT
Skjermbilde 2021-09-29 kl. 17.12.24.png

Et 100% biologisk og karbonnøytralt granulat til kunstgressbaner

NORFiLL er et biologisk egenskapsinnfyll til kunsgressbaner. Innfyllet kvlifiserer til FIFA Quality PRO (QP) og Quality (Q). FIFA- QP kvalifiserer til toppfotball og FIFA-Q er en standard som brukes mye som krav til breddefotball.

NorFill kommer i salg 1. juli 2024

NORFILL har meget gode fotballegenskaper og får gode spilletilbakemeldinger fra senior elitespilere og juniorer, jenter som gutter, det skårer godt på støvtester og slitasjetester og fremstår som et robust og levedyktig innfyll. Innfyllet har lang levetid, 12 – 15år.  

Anker 1

Sukkevann idrettspark, Kristiansand

bottom of page